Get Adobe Flash player
  • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
  • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 Obec nevykonáva osvedčenie

  • listín, ktoré majú byť použité vcudzine
  • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov apod.
  • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
  • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
  • ak sa listina nezhoduje soriginálom
  • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 Tlačivá: 
 Čestné vyhlásenie Pdf 32 
 Splnomocnenie  Pdf 32 

Odkiaľ ste prišli

Slovensko flag 59%Slovensko (7567)
Ukraine flag 16%Ukraine (2074)
Česko flag 6%Česko (710)
Russian Federation flag 5%Russian Federation (674)
Germany flag 4%Germany (532)

12798 návštev z 84 krajín

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar