Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Návrh číslo 1 lokality Juh - Roveň

Návrh číslo 2 lokality Juh - Roveň

Návrh číslo 3 lokality Juh - Roveň

Komplexný návrh 1 : 10 000

Urbanistický výkres A

Urbanistický výkres B

Leganda Urbanistický výkres

Technická vybavenosť A

Technická vybavenosť B

Leganda technická vybavenosť

Záber poľnohospodárskej pôdy A

Záber poľnohospodárskej pôdy B

Leganda Záber poľnohospodárskej pôdy

SPRÁVA zmien a doplnkov