Get Adobe Flash player

Komisia pre vybavovanie sťažnosti, na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 

Ing. Jaroslav Baran predseda komisie
Ing. Ľuboš krukár zástupca
Cyril Semanko č. 216 člen
Anton Gbur č. 102 člen
Helena Hovancová č. 142 člen
Mgr. Ján Bogoľ č. 124 člen
Jozef Pangrác č. 212 člen

 

Komisia pre vybavovanie sťažnosti, na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

Komisia ekonomicko - finančná

 

Ing. Miroslav Lissý predseda komisie
Ing. Vladimír Mihalco zástupca
Cyril Adamuščin č. 193 člen
Mária Delejová č. 51 člen
Slávka Pastirčáková č. 178 člen
Viera Kačmárová č. 148 člen
Jozef Staš č. 15 člen

 

Komisia ekonomicko - finančná 

Komisia pre mládež, šport a kultúru

 

 

Jozef Semanko predseda komisie
Marián Beňa zástupca
Jozef Basarik č. 155 člen
Lila Zápachová č. 200 člen
Mgr. Jela Petričová č. 161 člen
Ing. Slávka Hoľpitová č. 169 člen
Bc. Gabriela Semanková č. 171 člen
Pavol Semanko č. 154 člen
Ján Pangrác č. 160 člen
Radoslav Benka 165 člen

 

Komisia pre mládež, šport a kultúru 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ing. Jaroslav Baran predseda komisie
Jozef Basarik č. 155 člen
Ing. Miroslav Lissý č. 48 člen
Marián Beňa č. 183 člen
Ing. Vladimír Mihalco člen
Ing. Ľuboš Krukár č. 156 člen
Jozef Semanko č. 215 člen

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Odkiaľ ste prišli

Slovensko flag 59%Slovensko (7567)
Ukraine flag 16%Ukraine (2074)
Česko flag 6%Česko (710)
Russian Federation flag 5%Russian Federation (674)
Germany flag 4%Germany (532)

12798 návštev z 84 krajín

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar