Get Adobe Flash player
2/2015

O miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokroluh

Pdf 32
1/2015

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Mokroluh

Pdf 32
1/2014

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, spôsob určenia úhrady a výška úhrady príspevkov v školských zariadeniach v základnej škole s materskou školou Mokroluh, ktorej zriaďovateľom je obec Mokroluh

Pdf 32
1/2013

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov obecných komisií obce Mokroluh

Pdf 32
2/2012

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokroluh pre rok 2013

Pdf 32
3/2011

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokroluh

Pdf 32
2/2011

o chove včiel na území obce Mokroluh

Pdf 32
 3/2010  O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach na území obce MOKROLUH Pdf 32
 1/2010 požiarný poriadok obce Pdf 32
 2/2009  o  chove,  vodení  a  držaní  psov  na  území  obce Mokroluh Pdf 32

Odkiaľ ste prišli

Slovensko flag 59%Slovensko (7567)
Ukraine flag 16%Ukraine (2074)
Česko flag 6%Česko (710)
Russian Federation flag 5%Russian Federation (674)
Germany flag 4%Germany (532)

12798 návštev z 84 krajín

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar