Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
VZOREC                  
ÚVKO = m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n x 100 [%]      
m KO      
kde:                  
ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.  
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky koumálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zbveru komunálnych odpacov zavedeného obcou v splade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa odobitného predpisu; hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch  
m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.  
Výpočet: m zložiek              
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)    
200139 plasty 9151    
200104 kovy 77    
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 16665    
200101 papier a lepenka 3501    
200103 VKM na báze lepenky 469    
200102 sklo 7328    
200135 vyr. el. a elektron. zar.  335    
200125 jedlé oleje a tuky 128    
SPOLU m zložky 37654    
Výpočet: m KO              
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)    
200301 zmesový konunálny odpad 67750    
200307 objemný odpad 6710    
200139 plasty 9151    
200104 kovy 77    
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 16665    
200101 papier a lepenka 3501    
200103 VKM na báze lepenky 469    
200102 sklo 7328    
200135 vyr. el. a elektron. zar.  335    
200125 jedlé oleje a tuky 128    
SPOLU m KO 112114    
                   
ÚVKO = 37654 x 100 [%] = 33,59 %      
112114