Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Obec Mokroluh v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2018 dosiahla úroveň 16,86 %.

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov. Podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. .z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a o podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v Obci Mokroluh spadá do položky 2, t.j. (10 % < 16,86 % ≤ 20 %), kde sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je vo výške 12 eur/t. 

Výpočet: m zložiek          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200139 plasty 3390
200104  kovy 60
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 3089
200101 papier a lepenka 1880
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 164
200103 VKM na báze lepenky 80
200102 sklo 5260
200135 vyr. el. a elektron. zar.  534
200125 jedlé oleje a tuky 97
SPOLU m zložky 14554
Výpočet: m KO          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200301 zmesový konunálny odpad 63070
200307 objemný odpad 8720
200139 plasty 3390
200104  kovy 60
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 3089
200101 papier a lepenka 1880
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 164
200103 VKM na báze lepenky 80
200102 sklo 5260
200135 vyr. el. a elektron. zar.  534
200125 jedlé oleje a tuky 97
SPOLU m KO 86344
               
ÚVKO = 14554 x 100 [%] = 16,86 %  
86344