Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

{slider id="7" title="Rok 2018" direction="1" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  26.2.2018 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Pdf 32
  16.01.2018 Lucián Kapsdorfer Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občianského zákonníka Pdf 32

 {sliderEnd}

 {slider id="6" title="Rok 2017" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  27.12.2017

Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

Nájomná zmluva Pdf 32
  7.12.2017

Cirkevný zbor ECAV na  Slovensku Bardejov

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občianského zákonníka Pdf 32
  14.10.2017

Mgr. Marta Kamenská

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občianského zákonníka Pdf 32
  15.8.2017

Acreative s.r.o.

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Pdf 32
  11.8.2017

Ing . Mária Pochová

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Pdf 32
  10.7.2017

MOAD, s.r.o.

Zmluva o dielo Pdf 32
  26.5.2017

Vychodoslovenská energetika

Zmluva  o združenej dodávke elektriny  Pdf 32
  21.4.2017

Cirkevná spojená škola

 O poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času
 Pdf 32
  20.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Nájomná zmluva Pdf 32
  04.04.2017 ESPIK Group s.r.o. Zmluva na zber použitých rastlinných tukov a olejov Pdf 32
  22.03.2017 Katarína Klimeková Nájomná zmluva Pdf 32
  21.03.2017 URBA s.r.o. Zmluva o dielo Pdf 32
  18.01.2017 Anton Beňa, Mokroluh 6, 08601 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občianského zákonníka Pdf 32

{sliderEnd}

 {slider id="5" title="Rok 2016" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  30.10.2016 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania Pdf 32
  11.8.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č. 1 238/2016-2060-2200 Zmluva o poskytnutí NFP 238/2015-2050-1200  Pdf 32
  31.07.2016 BELLIMPEX, s.r.o. Šturovo Zmluva o dielo Pdf 32
   21.06.2016  Ing. Mária Pochová, Bardejov  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  Pdf 32
  26.04.2016 SK JULIO s.r.o. , Gerlachov 205, 086 04 Kružlov Rámcová zmluva o dielo Pdf 32
  08.03.2016  NN Tatry - Sympatia, Jesenského 4/B
811 02 Bratislava,
Zmluva  o doplnkovom dôchodkovom poistení Pdf 32
  28.2.2016 MJM Group s.r.o, Kurov 135, 086 04 Kružlov Zmluva o dielo Pdf 32

{sliderEnd}

{slider id="4" title="Rok 2015" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  28.7.2015

 

I & Z Tender,  s.r.o.

 

Verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby: zákazka „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mokroluh" Pdf 32
  12.6.2015  Infotrend s.r.o. Bardejov, Radničné nám. 21, Bardejov Mandátna zmluva na vyhľadávanie vhodnej lokality na výstavbu Pdf 32
  12.6.2015 Anna Harčariková, Fričkovce 70 a Terézia Kunstová, Zlate 147 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občiankého zákonníka Pdf 32
  7.9.2015 Jaroslav Baran, Mokroluh 122 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občiankého zákonníka Pdf 32
  7.9.2015 Jaroslav Baran, Mokroluh 122 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občiankého zákonníka Pdf 32
  11.9.2015 Anna Baranová, Mokroluh 5 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občiankého zákonníka Pdf 32
  30.09.2015 Ján Kaščák, Mokroluh 77 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť podľa § 588 Občiankého zákonníka Pdf 32
  10.10.2015 Ing. Mária Pochová, Bardejov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Pdf 32
  11.12.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Zmluva o poskytovaní dátoveho centra Pdf 32
  11.12.2015 Mesto Bardejov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2015 Pdf 32
  28.12.2015 Ministerstvo hospodárstva SR ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ  NFP Pdf 32
  28.12.2015 VÚB banka a.s. Zmluva o termínovanom úvere Pdf 32
  28.12.2015 VÚB banka a.s. Zmluva o bežnom účte Pdf 32
  28.12.2015 VÚB banka a.s. Zmluva o bežnom účte Pdf 32
  28.12.2015 VÚB banka a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Pdf 32
  28.12.2015 RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo Pdf 32
  28.12.2015 Mgr. Roman DUBNIČKA - PSPL Zmluva o dielo Pdf 32

 

{sliderEnd}

{slider id="3" title="Rok 2014" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  27.10.2014 Slovenská republika Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 820 09  Bratislava ZMLUVA  O  PREVODE  VLASTNÍCKEHO PRÁVA  K NEHNUTEĽNOSTIAM Pdf 32
5/2014 26.09.2014 TYBEX s.r.o., Mokroluh 176, 086 01 Rokytov Zmluva o dielo „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kotolne v KSB Mokroluh“ – I.NP Pdf 32
  18.11.2014

Centrum voľného času pri Základnej škole Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na školský rok 2014/2015 Pdf 32
  02.12.2014 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2014 Pdf 32

 

{sliderEnd}

{slider id="2" title="Rok 2013" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
3/2013  03.05.2013 Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Pdf 32
4/2013 07.06.2013

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Pdf 32
5/2013 21.08.2013

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice

zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Pdf 32
6/2013 17.06.2013

Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov

audit ročnej účtovnej závierky Obce Mokroluh zostavenej k 31.12.2012 Pdf 32
7/2013 04.06.2013

Centrum voľného času pri Základnej škole Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Pdf 32

 

{sliderEnd}

{slider id="1" title="Rok 2012" direction="0" closeDep="1;2;4"}

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument

2012/1

28.06.2012

MONOPA v.o.s., Postajok 3, 085 01  Bardejov

Zriadenie prejazdu cez rigol na úzku uličku Mokroluh

Pdf 32

2012/3  26.11.2012 Tomáš Semanko, Mokroluh 134, 086 01 Rokytov Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy  Pdf 32
 2012/4  26.11.2012 Andrej Hudák a manželka Anna, Mokroluh 143, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

Pdf 32

 2012/5  26.11.2012 Jozef Jesenský, A. Svianteka 2540/7, 085 01 Bardejov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/7  26.11.2012 Jaroslav Zápach a manželka Lila, Mokroluh 200, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
2012/8 26.11.2012

Vincent Hovanec, Mokroluh 142, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/9  26.11.2012 Lila Zápachová, rod. Tomčíková, Mokroluh 200, 086 01 Rokytov
Cecília Semanková, rod. Tomčíková, Mokroluh 154, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/10 26.11.2012 František Semanko, Mokroluh 171, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/11  26.11.2012 Juraj Grega, Mokroluh 4, 086 01 Rokytov
Margita Kuľková rod. Gregová, Nábrežná 859/10,  085 01 Bardejov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/12 26.11.2012 Anton Hovanec, Mokroluh 28, 086 01 Rokytov 

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
2012/13 26.11.2012

Ján Kica, L. Svobodu 3202/13, 085 01 Bardejov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

Pdf 32 
 2012/15 26.11.2012 Andrej Renčko Ing., Clementisova 1225/9, Nitra 

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
2012/16 26.11.2012

Vladimír Benka, Mokroluh 179, 086 01 Rokytov

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
 2012/17 26.11.2012 Anna Juhaszová, Mokroluh 9, 086 01 Rokytov 

Zmluva odovzdaní a prevzatí objektov do správy

 Pdf 32
   08.01.2013  Ing. Jaroslav Kostík a Darina Kostíková, L. Novomeského 3, 085 01  Bardejov

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti,
LV 848 parcela CKN 1276

Pdf 32
  17.01.2013

Mgr. Marek Kukľa, Wolkerova 590/8, 085 01 Bardejov

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, registra CKN parcelné číslo 531/3 Pdf 32

 

{sliderEnd}